Hệ thống phòng VIP

PHÒNG BUGIS

50 – 60 khách

PHÒNG MARINA BAY SANDS

10 – 12 khách

PHÒNG CLARKE

16 – 18 khách

PHÒNG SENTOSA

18 -20 khách

PHÒNG SUMER SET

6 – 8 khách

PHÒNG ORCHARD

12 – 14 khách

PHÒNG NOVENA

2 – 4 khách